INOVACIJE DR PANFILOVA

INOVACIJE DR PANFILOVA NA POLJU ESTETSKE HIRURGIJE

Učeći od najboljih svetskih kolega Dr. Panfilov stekao je veliko znanje koje mu je omogućilo da spozna i uvede mnoge inovacije na polju estetske i rekonstruktivne hirurgije.

Sprečavanje strangulirajućih cirkularnih ožiljaka kod replantacija udova

Nakon uspešnih replantacija totalno amputiranih prstiju, šaka, nogu, kao i svi drugi ožiljci koji imaju tendenciju stalne retrakcije, na mestu spoja ožiljak se skuplja i strangulira tetive, nerve, arterije i vene ispod kože, što kompromituje funkciju distalno od mesta amputacije.
Inovacija Dr. Panfilova sastoji se u ugradnji jedne ili više Z-plastika ili W-plastika, čiji uglovi vremenom bivaju spljošteni, ali se izbegava strangulacija.

Pacjentkinja mi je dve nedelje nakon što sam joj uspešno replantirao desnu, totalno amputiranu šaku, i nakon prvog izvođenja ovog inovativnog metoda, za vreme vizite pružila tu šaku i rekla: „Doktore, ova ruka je koliko moja, toliko i Vaša“ – To je možda najmoćnija rečenica koju sam ikada od nekog pacijenta čuo.

Dr med Dimitrije E. Panfilovdr. Dimitrije E. Panfilov, Clinic Olymp

Korekcija ulnarne devijacije spastične šake transpozicijom tetiva

Ranije je za korekciju ulnarne devijacije spastične šake korištena trouglasto-klinasta koštana resekcija radijusa, a ponekad i ulne, sa konsekutivnom osteosintezom i dugotrajnim lečenjem. Postoji mogućnost da se ovaj deformitet ispravi transpozicijom pripoja tetiva m. extensor-a i flexor-a carpiulnaris-a, koji se tuneliraju ispod dorzalne strane ručja i pripoje end-to-side na mm. extensores carpiradialis longus et brevis uz subtotalnu disekciju m. pronator teres-a.

Popunjavanje volumena obraza kod Rombergove hemiatrofije lica peteljkastim mišićnim režnjem m. trapesiusa

Rombergovu hemiatrofiju polovine lica moguće je lečiti i peteljkastim režnjevima mišića. Dr. Panfilov je prvi upotrebio gornji deo snažnog musculus trapesius-a i time popunio defekt obraza. Ogoljenu peteljku ovog transpozicionog mišićnog režnja privremeno je pokrio Olier-Titšovim kožnim kalemima. Pacijenti su četiri nedelje morali nositi specijalnu gipsanu kreaciju učvršćenu držaljem, da bi se imobilisali pokreti vrata („Hijavata-gips“). Danas je ovakav tretman obsoletan, jer postoji mnogo jednostavniji i po pacijente komforniji metod slobodne transplantacije masnog tkiva, matičnih ćelija i estrogenih receptora.

Kompleksna hirurška konstrukcija (anaplastica) vrha nosa sa dva hrskavična transplantata cauda-e helicis iz oba uha i konstrukcija „labia ad suavior“ (usana za ljubljenje) abbeovim uzlaznim interlabijalnim režnjevima

Vrh nosa je kod pacijenata sa rascepom usana, gornje vilice i nepca redovno spljošten. Spljoštene usne ne izazivaju želju da budu poljubljene, ali ako se Abbe-ovim uzlaznim režnjevima „napuće“, onda deluju poželjno, ljube i bivaju ljubljene.

Dete koje sam u ruke dobio kada je imalo 6 meseci, operisao sam 12 puta, a originalan je metod elevacije nosnog vrha pomoću dva hrkavična „repića“ iz ušne školjke, koji – kao i slepo crevo u trbuhu – nemaju svoju anatomsko-arhitektonsku svrhu, nego su rudimentni „višak“ i zato idealni kao hrskavični „rezervoar“.

Roditelji ove devojčice su mi ponudili da joj budem kršteni kum kada je imala dve godine, a kada je u školi dobila zadatak da napiše sastav o svom „najboljem prijatelju“ izabrala je mene – čoveka koji joj je naneo najviše fizičke boli- nazvavši me „Mikelanđelom skalpela“.

Dr med Dimitrije E. Panfilovdr. Dimitrije E. Panfilov, Clinic Olymp

Zatvaranje rezidualne aperture tvrdog nepca kao rezultat nedovoljne okluzije kod rascepa gornje usne, gornje vilice, tvrdog i mekog nepca

Nakon nepotpunog zatvaranja tvrdog nepca kod operacije rascepa (cheliognathopalatoschisis) ili kod sekundarnog otvaranja ove aperture (često pogrešno nazivane oro-nazalnom fistulom) zbog prevelike tenzije kod pokušaja definitivnog zatvaranja tvrdog nepca, ostaje manji ili veći otvor tvrdog nepca. Rezultat tog defekta nije samo unjkav glas nego i prelivanje tečnosti iz usne u nosnu šupljinu sa konsekutivnim zapaljenjima sinusa. Kako zatvoriti taj otvor sa solidnim, dovoljno debelim tkivom, a da i oralna i nazalna sluzokoža budu adekvatne?

Učestvovao sam u korektivnim operacijama lica mongoloidne dece (Downov sindrom trizomije 21) koje su prvi puta u svetu bile vršene u Klinici za plastičnu hirurgiju Geteovog Univerziteta u Frankfurtu na Majni, gde sam u to vreme radio. Moje tamošnje inovacije ulazile su u „kllinički pool“ i niko nije imao pravo da ih izdvojeno celebrira. Kod te dece je redovno trebalo parcijalno (romboidno) resecirati pregoleme jezike da bi mogli zatvarati usta. S tim iskustvom sam došao na ideju da obrazujem jezični režanj pune debljine, kojeg bih posunovratio i troslojno fiksirao u otvor tvrdog nepca, tako da bi podjezična sluzokoža pokrivala nosni deo otvora, a nadjezična površina bi bila okrenuta prema oralnoj šupljini. Na taj način je i tekstura sluzokože odgovarala nosnoj odn. usnoj šupljini.

Dr med Dimitrije E. Panfilovdr. Dimitrije E. Panfilov, Clinic Olymp

Hirurška transosealna fiksacija gornje usne kod ekspozicije desni (gingiva show ili „konjski osmeh“)

Nakon nepotpunog zatvaranja tvrdog nepca kod operacije rascepa (cheliognathopalatoschisis) ili kod sekundarnog otvaranja ove aperture (često pogrešno nazivane oro-nazalnom fistulom) zbog prevelike tenzije kod pokušaja definitivnog zatvaranja tvrdog nepca, ostaje manji ili veći otvor tvrdog nepca. Rezultat tog defekta nije samo unjkav glas nego i prelivanje tečnosti iz usne u nosnu šupljinu sa konsekutivnim zapaljenjima sinusa. Kako zatvoriti taj otvor sa solidnim, dovoljno debelim tkivom, a da i oralna i nazalna sluzokoža budu adekvatne?

Rotaciona fiksacija cauda-e helicis kod otopeksije

Hirurška metoda priljubljivanja odstojećih, „klempavih“ ušiju po originalnoj metodi Kaye-Webstera je hrskavični nastavak fiksirala za periost mastoida, što je pacijentima nedeljama pričinjavalo žestoke bolove. Ako se po modifikaciji dr. Panfilova cauda helicis skrati, rotira i u posunovraćenom (eleviranom) položaju fiksira za zadnju stranu conchae, postiže se isti optički efekat na arhitektoniku hrskavice donje trećine ušne školjke, ali BEZ BOLOVA.

Takođe, tvrtka „Medicon“ iz Tutlingena (Nemačka) proizvodi neagresivne hrskavične pile po projektu Panfilova.

Midi-face-lifting

MIDI znači minimalno invazivno – duboko intezivno (minimal invasive – deep intensive). Trend u estetskoj hirurgiji jeste da rezovi, odnosno potonji ožiljci i vreme oporavka budu što kraći, a efekat operacije što veći. Takvim zahtevima odgovara tehnika MIDI-Face-Liftinga, koju je razvio dr. Panfilov, i kod koje se iznad i iza ušne školjke uradi polovična Z-plastika čime se izbegava produžavanje reza gore u slepoočnu regiju i pozadi u retroaurikularni prostor. Pri tome se rad na dubinskom sloju lica ne zanemaruje, nego potencira. Optimalna starost pacijenata za ovu tehniku je 35-50 godina.

Trolisni (trikuspidalni) SMAS-režanj dubokog sloja lica

U našoj, kavkaskoj rasi je naglašeni jagodični masiv eksponent lepote lica. Ocrtava ga konveksno-konkavna linija polu-profila lica (Bil-Litlova „ogee-line“, izraz pozajmljen od arhitekata). Da bi naglasila svoju zigomatičnu prominenciju, Greta Garbo je svojevremeno dala da joj se izvade umnjaci gornje vilice.

Svojevremeno sam na jednom američkom mitingu video Tim Martena, koji je prikazivao svoj „visoki SMAS“ sa dupliciranjem ovog sloja u predelu jagodičnog-zigomatičnog luka. Leteći preko Atlantika nazad kući, dok sam bio u onoj alfa-fazi (ni zaspao – ni sasvim budan), palo mi je na pamet kako da još više potenciram taj zigomatični luk, tako što ću tu prominenciju trolisnim SMAS-režnjem ne duplicirati, nego triplicirati. Na ulasku u „Platonovu Akademiju“ je pisalo: „Ovamo neka ne ulazi ko ne zna geometriju“. Na ulasku u plastično-hirurško učilište bi trebalo da piše: „Ovamo neka ne ulazi ko ne razume stereometriju“.

Dr med Dimitrije E. Panfilovdr. Dimitrije E. Panfilov, Clinic Olymp

Tragoplastika

Tragus je hrskavični nastavak na ulaskuu spoljašnji slušni kanal uha, verovatno „smišljen“ da, ako ne da spreči, a ono da oteža ulazak u uvo muva, komaraca, osa itd. Često nakon face-liftinga ne vidimo to hrskavično ispupčenje, što je jedna od „face-lift-stigmi“. Ovo se lako može izbeći, tako da se plasira jedan subkutano-perihondralni šav na tom mestu i tako formira udubljenje pre nego što se na kraju operacije sašije koža.

„Optimistički šavovi“ – Podizanje depresivno oborenih uglova usana

Karikaturisti prikazuju tužno-depresivno lice tako da liniju usana okrenu sa konkavitetom nadole, dok se veselo lice – „smiley“ prikazuje tako da se uglovi usana podižu na gore.

Na 40-tom mitingu Američkog Društva Estetskih Hirurga „ASAPS“ čiji sam član (tada jedan od 83 ne-Amerikanca) u Vankuveru sam 2004. prikazao svoj originalni rad: „Optimistički šavovi“. Radi se o tome da se obuhvati jednim šavom mišićni snopić orbicularis oris-a, šav se Enterovom iglom ili sondom sa rupicom na vrhu podvuče ispod nazolabijalne bore do baze nosnog krila, koja se isto obuvati, a onda se pritegne čvor. Treba paziti da čvor ne bude previše zategnut, da se ne dobije trajni osmeh.

Dr med Dimitrije E. Panfilovdr. Dimitrije E. Panfilov, Clinic Olymp

Korekcija predubokog ureza između donje usne i brade

Postoje takve anatomske varijacije kada je usek između donje usne i brade preoštar-predubok, pa pacijenta smeta ne samo optički, nego i kod brijanja, ljubljenja itd. Ovo je moguće korigovati preklopnim (turn-over) potkožnim režnjem uz resekciju suvišne kože. Ožiljak je praktično neuočljiv.

Poravnavanje rupice na bradi

Ako neko ne može da podnese svoju rupicu na bradi (kao kod Kirk Daglasa) – ona se može potpuno odstraniti ili učiniti znatno plićom tako da se vezivno-tkivni osteo-kutani ligament kroz sluzokožni pristup u donjem vestibulumu ustiju na 5 mm iznad sluzokožnog prevoja resecira. Taj međuprostor se onda „zablindira“ hrskavičnim transplantatom iz nosnog krilca, koji se prethodno mehanički zdrobi da bi kroz njega mogla prorasti vezivnotkivna vlakna.

Vertkalizacija iskošenog „Leonardovog četvorougla“

Dr. Dimitrije Panfilov je prvi hirurg u svetu koji je izveo i predstavio inovativnu metodu usklađivanja tzv. Leonardovog četverougla. To je četverougao koji obuhvata nos i ušnu školjku. Takvi entiteti se ne uče na medicinskim fakultetima, a ovaj se može naučiti iz Leonardove knjige „Tratato dela pitura“.

Još dok sam radio u svojoj klinici Nofertete u Bonnu, jednog dana mi je u kliniku došao kolega, lekar-genrtičar iz Minhena. Imao je neobičnu želju: da mu uspravim suviše iskošen Leonardov četverougao. Zamolio sam ga da se strpi jedan dan – da razmislim. Uveče se ugravira proble u svest, a ujutro, u alfa-fazi često stiže rešenje srebrnim glasićem u moje desno uvo. Tako je bilo i ovaj put. On je tražio da mu osovine usnih školjki i nosa zarotiram za 15 stepeni unapred. Gornji pol ušne školjke sam šavom hrskavice i temporalne fascije zarodirao 7,5 stepeni unapred, a donji pol sam za isto toliko stepeni šavom između concha-e i mastoidnog periosta zarotirao unazad, tako da je osovina uški bila korigovana za željenih 15 stepeni unapred. Ispod kože u predelu korena nosa sam transplatirao u „Surgicell“ umotane hrskavične čipove i postigao identičnu rotaciju profilne osovine nosa.

Pacijent je u 40km udaljenom Kelnu nakon 6 meseci imao kongres i posetio nas u Bonu, da bi se pohvalio kako je operacija perfektno uspela.

Dr med Dimitrije E. Panfilovdr. Dimitrije E. Panfilov, Clinic Olymp

Blepharoneo – plastica

Jedna vesela 30-togodišnja fizioterapeutkinja, koja se rodila bez desnog oka imala je očnu protezu – epitezu, koja je delovala napadno – buljooko. Pitala me je da li bih mogao da joj konstruišem desni gornji kapak!?! Opet sam morao da problem prenoćim i dobro razmislim koje je rešenje. Rešenje je bilo da se isprepariše Susrutin režanj dug 40 mm, sa bazom širokom svega 4 mm. To bi bilo moguće samo na aksijalnoj arteriji, koja bi ishranjivala tako dug, a uzak režanj, pa sam se odlučio da to bude arteria supracochlearis, koja izvire iznad obrve 17 mm od središnje linije korena nosa. Operacija je uspela i izgled lica pacijentkinje je sada manje upadljiv.

Dr med Dimitrije E. Panfilovdr. Dimitrije E. Panfilov, Clinic Olymp

NEO – Mamilla

Kada postoji defekt mamilarno-areolarnog komleksa može da se presadi Wulf-Krauseov transplantat kože pune debljine iz prepone ili sa perineuma. Da bi se u sredini tog kružnog kožnog transplanatata formirala mamilla postoji nekoliko više ili manje komplikovanih operativnih metoda. Dr Panfilov se dosetio da bi se u sredini tog kružnog kožnog transplantata mogla naneti epidermalna kružna incizija u promeru oko 1 cm. Na kraju će ožiljak te unutrašnje kružne incizije imitirati izgledom oblik mamilla-e.

TV – Plastika (dvostruka ili trostruka) kod endoskopskog čeonog liftinga

Da bi se endoskopskim čeonim liftingom „izglačale“ čeone bore, potrebno je resecirati m. procerus, kao i oba mm. supratrochleares. Kod klasičnog čeonog liftinga se resecira „štrajfna“ kože 10-12 cm dugačka, 10-20 mm široka. Time se postiže i podizanje obrva, što „otvara“ oči, a to doprinosi atraktivnosti i ženskog i muškog lica. Kod endoskopskog liftinga, po modifikaciji dr. Panfilova, na 2 cm od ruba kose se plasiraju 2-3 T-reza, pri čemu je horizontalni krak slova T dug 2 cm i paralelno okrenut rubu kose, a vertkalni krak je oko 10 mm dug i upravljen prema potiljku. Nakon što se rasparatoriumom isprepariše subperiostalni prostor čela i subgaleatični sloj kosmate poglavine, slova „T“ se sašiju u obliku slova „V“, a trouglasta krilca, koja ostaju kao „višak“ se reseciraju. Na taj način se postže podizanje obrva za oko 5 mm, što je poželjno, jer se oči „otvaraju“.

Korekcija keloida gornje usne sa dva nazolabijalna režnja

Ako se desi keloid gornje usne, što je najčešće slučaj kod laserskog, hemijskog ili radiohirurškog pilinga, taj deo koža se resecira, a defekt pokrije obostranim nazola- bijalnim režnjevima. U poodmakloj životnoj dobi, ožiljci su nežni i neupadljivi.

INOVACIJE I PRIZNANJA

oslobodi svoju lepotu

  REZERVIŠI NA VREME SVOJ TERMIN BESPLATNIH KONSULTACIJA

Pozovi nas ili pošalji upit preko kontakt forme i na vreme rezerviši svoj termin besplatnih konsultacija.

DOGOVORI BESPLATNE KONSULTACIJE

RADUJEMO VAM SE KAO  PRIJATELJIMA

TO JE ONO ŠTO MI PODRAZUMEVAMO POD „PRIVATNOM“ KLINIKOM

Često se događa da nas klijenti ljube pri odlasku iz klinike, a to nas posebno raduje, jer steći pacijente je lako, ali izgraditi topao, prijatan i kvalietan odnos, steći poverenje i prijatelje – to je malo teže. Radujemo se ako nas i nakon završne kontrole ponovo posetite te svratite na kafu, kapućino ili sok.

OSLOBODI SVOJU LEPOTU

Kontaktirajte nas već danas i dogovorite BESPLATNE konsultacije

    Dodajte fotografiju (.png ili .jpg datoteka veličine do 2 Mb)

    Sva polja su obavezna. Vaša privatnost nam je bitna.