Clinic Olymp - privatna klinika za estetsku i plastičnu hirurgiju A. Cesarca 18/VIII, 21000 Novi Sad, Serbia Tel: +381 21 4727000 - E-mail:panfilov@clinicolymp.com
  HOME | KLINIKA | PLASTIČNI HIRURG | OPERACIJE | FILMOVI | MEDIJI | IMPRESSUM | KONTAKT  
 
PLASTIČNI HIRURG
KNJIGE
DIPLOMARIUM
KONGRESI
ČLANSTVA
OPERATER
SUSRUTINA MEDALJA
PUBLIKACIJE
EST. HIRURGIJA MOZAIKA LICA
TAJNE ESTETSKE HIRURGIJE
SIMPOZIJUMI
FACE LIFT GIANTS
IAAPS - GESAPS
PANFILOV SA KOLEGAMA
AKTIVNOSTI
FORUMI
VIII UMETNOST
BIOGRAFIJA
PORTRET
 

simpozijumi, forumi workŠopovi i kongresi

Privatna klinika Nofretete u Bonu i "Clinic Olymp" u Novom Sadu su se posvetile kompetentnosti i angažmanu; a i razmena stručnog znanja je jedna bitna stavka. Tako klinika u tu svrhu sa puno ličnog angažmana organizuje simpozije i forume.


Sa L. Toledom i U. Hindererom
SIMPOZIJUMI

Od 1996. Nofreteta svake 2 godine organizuje internacionalne simpozije.
Na svakom simpozijumu bude održano 10 do 12 predavanja korifeja iz celog sveta, tako da ne čudi veliki interes koji ovi sastanci bude u stručnim i medijskim krugovima. Simpozijum stvara podlogu da uz predavanja dođe do diskusija i razmene znanja i iskustva među stručnjacima. Jedni od prominentnih predavača su bili recimo Prof. Hinderer iz Madrida, generalni sekretar svetske konfederacije za plastičnu hirurgiju (slika 1, prvi desno) na prvom simpozijumu i Dr. Bigz iz Hjustona, predsednik međunarodnog društva za estetsku plastičnu hirurgiju (International Society for Aesthetic Plastic Surgery ISAPS)na poslednjem simpozijumu (slika 2 prvi levo).

Poslednji simpozijum Face lift giants


Sa T. Bigzom
POSETE KONGRESIMA

Dr. Panfilov je veoma prisutan na nacionalnim i internacionalnim kongresima. Na svetskom kongresu u Jokohami 1995. je referisao o psihologiji u estetskoj hirurgiji, a na svetskom kongresu u San Francisku 1999. o svom iskustvu nakon 1000 operacija nosa. Na poslednjem svetskom kongresu u Sidneju 2003. bio je predstavnik Evrope na okruglom stolu "Izmenjeni koncepti u podmlađivanju lica". Na osnovu svog stručnog rada pozivan je kao predavač u Brazil, SAD, Meksiko, Indiju... Pozvan je kao predavač i na ISAPS-ove instrukcionalne kurseve. Nedavno je kao master-klas-ekspert bio pozvan na ISAPS-ov svetski kongres u Istambul. Najbitnij stručni radovi Dr. Panfilova: vidi na stranici hirurg


Sa J. Mjurejom, jedinim plastičnim hirurgom, dobitnikom nobelove nagrade
VII IAAPS u Novom Sadu

Privatna Klinika za estetsku hirurgiju "Clinic Olymp" u Novom Sadu, kao specijalna bolnica za plastičnu hirurgiju organizovala je VII simpozijum IAAPS-a (Int. akademija za estetsku i plastičnu hirurgiju). Održana su predavanja Urliha Keselringa (Švajcarska), Evalda Bolivara de Souze Pinta (Brazil), Hermane Soltza(Nemačka), Marka Abekasisa (Francuska), Vakisa Kontoesa (Grčka) i domaćina Dimitrija Panfilova. Simpozijum je održan 16.05.2009, a prisustvovali su plastični hirurzi iz regiona (Srbije, Mađarske, B i H, Hrvatske, Slovenije)

  HOME | KLINIKA | PLASTIČNI HIRURG | OPERACIJE | FILMOVI | MEDIJI | IMPRESSUM | KONTAKT  
Copyright © "Clinic Olymp" - Privatna klinika za estetsku i plastičnu hirurgiju
Važi za sve tekstove i slike.Slike pacijenata su uzete iz knjige "Moderne Schönheitschirurgie" od Dr. Panfilova i ne predstavljaju bolesna stanja.