Clinic Olymp - privatna klinika za estetsku i plastičnu hirurgiju A. Cesarca 18/VIII, 21000 Novi Sad, Serbia Tel: +381 21 4727000 - E-mail:panfilov@clinicolymp.com
  HOME | KLINIKA | PLASTIČNI HIRURG | OPERACIJE | FILMOVI | MEDIJI | IMPRESSUM | KONTAKT  
 
PLASTIČNI HIRURG
KNJIGE
DIPLOMARIUM
KONGRESI
ČLANSTVA
OPERATER
SUSRUTINA MEDALJA
PUBLIKACIJE
EST. HIRURGIJA MOZAIKA LICA
TAJNE ESTETSKE HIRURGIJE
SIMPOZIJUMI
FACE LIFT GIANTS
IAAPS - GESAPS
PANFILOV SA KOLEGAMA
AKTIVNOSTI
FORUMI
VIII UMETNOST
BIOGRAFIJA
PORTRET
 

PUBLIKACIJE

Dr. Panfilov je publikovao 47 priloga u stručnim časopisima i poglavlja u udžbenicima, držao preko 80 (nacionalno i internacionalno) predavanja, pravio studijska putovanja kod vrhunskih kolega u Francuskoj (Pariz), Velikoj Britaniji (London, Kembridž i Glazgov), SAD (Palo Alto i Nju Jork), Meksiko (Siudad Meksiko) i Brazil (Sao Paolo i Rio de Ženeiro).

Dr. Panfilov je organizovao 15 internacionalnih simpozija za plastičnu i  estetsku hirurgiju i autor je 8 tematskih knjiga. Poslednja knjiga:Tajne estetske hirurgije (Izdavačka kuća ELIT MEDICA) pisana je za pacijente i široku publiku zainteresovanu na tu temu. Trenutno se nalazi u prodaji.

Učestvovao je kao jedan od 40 internacionalno odabranih koautora u udžbeniku Prof. Lemperlea "Ästhetische Chirurgie". Pisao je poglavlja "Psychologie in der Ästhetischen Chirurgie" (Psihologija u estetskoj hirurgiji) i "Volumetrijski MIDI-Facelifting".

Udžbenik "Aesthetic Surgery of the Facial Mosaic" štampan 2007. kod "Špringera" proglašen je od zvaničnog glasnika američkih plastičnih hirurga PRS u julu 2007 za najkompetentniji na svetu u ovom fahu, a predsednik francuskih plastičnih hiruga ga je proglasio "novom biblijom za facelift"

 

Dr. Panfilov je snimio 21 TV i video-film. Njegov film "1000 Nasen – reduktive Rhinoplastik" produciran je za lekare od strane firme Baxter. Film "Schönheitschirurgie und der Mensch" je snimljen za pacijente i prikazuje uobičajene metode i operacije u estetskoj hirurgiji. Film Midi-Face-Lift snimljen je povodom simposiuma "Face Lift Giants".U Novo Sadu ("Clinic Olymp") snimljen je film "Umetnost estetske hirurgije". Na zahtev možete dobiti film u DVD formatu.

Njegov naučni rad doneo mu je renome otvorenog, ali uvek veoma kritičnog specijaliste. Možda je i zbog toga uvršten u knjigu "Who is Who in der Bundesrepublik Deutschland" - američke VIP Enciklopedije.

U seksualnom leksikonu "Sexualia" su prikazane četiri fotografije njegovih pacijenata "pre/posle". Time se "umetničko delo" jednog plastičnog hirurga može naći pored umetničkih dela Direra, Botičelija, Ticijana, Engra... To sigurno laska celoj struci.

 

Koautor u udzbenicima:
"ASTHETISCHE CHIRURGIE", Prof. Dr. G. Lemperle, Ecomed Verlag - Landsberg/Germany 1-"PSYCHOLOGIE IN DER ASTHETISCHEN CHIRURGIE", 12/2000 III-14
"DAS „VOLUMETRISCHES MIDI-FACELIFT“, 12/2002
"PLASTISCHE CHIRURGIE", Prof. Dr. S. Krupp, Ecomed Verlag - Landsberg/Germany
V-1.1 "PSYCHOMETRISCHE TYPISIERUNG DER ASTHETISCH-CHIRURGISCHEN PATIENTEN", 05/2003
VII-1.2 "AUGMENTATIVE PHALLOPLASTIK", 03/2005
Članci u naučnim časopisima:
"MIDI Face-Lift and Tricuspidal SMAS-Flap" - Aesthetic Plastic Surgery, Springer Verlag, 27:27-37, 2003
"Augmentative Phalloplasty" - Aesthetic Plastic Surgery, Springer Verlag, 30:183-197, 2006
Filmski autor – 21 film o plastičnoj i estetskoj hirurgiji:
1. “PLASTIČNA HIRURGIJA – ŠTA JE TO?“ TV Novi Sad , 1982.
2-4.“ESTETIKA , SKALPEL I ČOVEK” – TV Serija obrazovnog programa u tri polusatne emisije , TV Novi Sad 1986.
5. "AESTHETIC SURGERY AND THE HUMAN BEING" Bonn, 2000,
6. „SCHÖNHEITSCHIRUTGIE UN DER MENSCH“ – Trias Verlag, Stuttgart
7. "1001 NASE - REDUKTIVE RHINOPLASTIK" - Baxter, Heidelberg, 2000 8."MIDI FACE LIFT" - Bonn 2002
9. "FACIAL ANALYSIS" - Bonn 2006
10. "CROW'S FEET + SMAS" - Bonn 2006
11. "PROSOPOPLASTY IN MALES" - Bonn 2006
12. "MINI-FACELIFTING & LIPOSUCTION" - Bonn 2006 13. "BLEPHAROPLASTY & CANTOPEXY" - Bonn 2006 14."AUTOLOGOUS FAT TRANSFER" - Bonn 2006 15."ELEVATION OF LIP COMMISSURES" - Bonn 2006 16."THREAD LIFT WITH BARBED SUTURES" - Bonn 2006 17."GOLD THREAD FOR CHEEK LIFT" - Bonn 2006 18."EXODERM PEELING" - Bonn 2006
19."REDUCTIVE RHINOPLASTY" - Bonn 2006
20."OTOPLASTY" - Bonn 2006
21. „UMETNOST ESTETSKE HIRURGIJE“ – Novi Sad, 2007


Umetnost:
"QUO VADIS HOMINE" - PowerPoint Prasentation -"KörperKUNSTKörper", 27.07.2003, Museum für Angewandte Kunst, Frankfurt/Main, Germany

"ESTETIKA-SKALPEL-ETIKA" - PowerPoint Presentation - Srpska Akademija Nauka i Umetnosti,23.02.2004, Novi Sad, Jugoslavia

"FUTURE OF BEAUTY" - PowerPoint Prasentation, Symposium "MYSTERY OF BEAUTY", Hochschule fur Kunst und Design, Burg Giebichenstein, 14.04.2004, Halle/Saale, Germany

"ANTHROPO-DESIGN - Aesthetic Surgery is Becoming a Human Applied Art" - An Evening with Orian and Dimitri Panfilov, MD, Museum of Arts & Design, 22.04.2004. New York, NY, USA.

“UMETNOST ESTETSKE HIRUGIJE” film i PowerPoint prezentacija na Megatron Univerzitetu, Fakultet za umetnost i dizajn, 04.06.2008., Beograd, Srbija
  HOME | KLINIKA | PLASTIČNI HIRURG | OPERACIJE | FILMOVI | MEDIJI | IMPRESSUM | KONTAKT  
Copyright © "Clinic Olymp" - Privatna klinika za estetsku i plastičnu hirurgiju
Važi za sve tekstove i slike.Slike pacijenata su uzete iz knjige "Moderne Schönheitschirurgie" od Dr. Panfilova i ne predstavljaju bolesna stanja.