Clinic Olymp - privatna klinika za estetsku i plastičnu hirurgiju A. Cesarca 18/VIII, 21000 Novi Sad, Serbia Tel: +381 21 4727000 - E-mail:panfilov@clinicolymp.com
  HOME | KLINIKA | PLASTIČNI HIRURG | OPERACIJE | FILMOVI | MEDIJI | IMPRESSUM | KONTAKT  
 
PLASTIČNI HIRURG
KNJIGE
DIPLOMARIUM
KONGRESI
ČLANSTVA
OPERATER
SUSRUTINA MEDALJA
PUBLIKACIJE
EST. HIRURGIJA MOZAIKA LICA
TAJNE ESTETSKE HIRURGIJE
SIMPOZIJUMI
FACE LIFT GIANTS
IAAPS - GESAPS
PANFILOV SA KOLEGAMA
AKTIVNOSTI
FORUMI
VIII UMETNOST
BIOGRAFIJA
PORTRET
 

OPERATER

Nauka – Psihologija – Umetnost – Zanat
IZBOR PRAVOG HIRUGA

Garancija kvaliteta

Garancija kvaliteta za uspešnu estetsku operaciju je specijalista za plastičnu hirurgiju, koji se najvećim delom posvetio estetskim operacijama."Estetska hirurgija je u najužoj vezi sa umetnošću. U novije vreme smatraju je VIII umetnošću. Plastični hirurg treba da ima afinitet ka umetničkom oblikovanju"

Idealni operater

Estetsko-plastična hirurgija se sastoji od četiri komponente:                     
Nauka - Psihologija - Umetnost - Zanat.

Sledeće osobine odlikuju pouzdanog plastičnog hirurga i bude poverenje:

BRIŽLJIVOST

SKLONOST

ISKUSTVO

SENZIBILITET

Idealnom operateru su potrebne i druge osobine:

Preciznost – mašta – sklonost umetničkom oblikovanju –               
naučna znatiželja – upornost – smisao za humor – sreća


"Harmonija operativnog tima je preduslov za uspešnu operaciju, a pacijentu nudimo ljudsku toplinu, koja ne zamenjuje, nego upotpunjuje maksimalnu profesionalnost"Budite kritični!.

Oprez! Najveći rizik kod svake operacije je sam operater, ako mu obuka i iskustvo nisu besprekorni. Zvanje estetskog hirurga u Nemačkoj nije zaštićeno. Po zakonu svaki lekar sme da izvrši estetsku operaciju. Mnogi se nazivaju kozmetičkim hirurzima, iako nisu prošli nikakvu hiruršku obuku, kao na primer internisti, dermatolozi ili čak opšti lekari. Lekarske komore dodeljuju naziv "plastične operacije" kao dodatak specijalističkim lekarskim titulama, premda se tu podrazumeva da se estetske operacije odnose na specijalnost kojoj su dodani. Međutim, problematično je kada ginekolog operiše faceliftinge ili otorinolaringolog dojke ili trbuh.

"Pored Dimitrija Panfilova, Ivo Pitangy iz Rio de Žaneira i Hose Gererosantos iz Meksika su najveći zagovornici povezivanja estetske hirurgije i umetnosti"Komplikacije

Niko, pa čak ni svetski stručnjaci u našoj struci ne mogu tvrditi da kod njih nikad nema komplikacija. No, kod dobro izučenog i iskusnog plastičnog hirurga se retko dese teške komplikacije. Čak i lakše komplikacije nisu učestale, i kad se dese, obučeni smo da im se pravovremeno i stručno suprotstavimo.

Vaša pitanja

Da biste pronašli što pouzdanijeg estetskog plastičnog hirurga treba da postavite sledeća pitanja:

Koliko dugo hirurg vršii tu vrstu operacije?

Koliko takvih operacija je već uspešno izvršio?

Da li se uglavnom bavi estetskim operacijama ili to radi samo povrmeno?

Da li može da vam pokaže fotografije uspelih operacija? Dobar hirurg će imati dosta takvih primera.

Koju specijalizaciju je završio? Da li ima odgovarajuće diplome?

"Samo vrhunska operativna preciznost garantuje vrhunske rezultate. Naočare sa lupama i operacioni mikroskop optimiziraju vidljivost anatomskih detalja."Vaša odluka

Jedino sa čim Vi možete da pozitivno utičete na uspešan ishod Vaše operacije je pravilan izbor operatera. Ako niste sigurni da ste našli dobru adresu, idite kod još kojeg hirurga na konsultaciju. Neznatno ćete više platiti za savetovanje, ali ćete uštedeti troškove ponovne operacije ako poduhvat ne bude uspešan.

  HOME | KLINIKA | PLASTIČNI HIRURG | OPERACIJE | FILMOVI | MEDIJI | IMPRESSUM | KONTAKT  
Copyright © "Clinic Olymp" - Privatna klinika za estetsku i plastičnu hirurgiju
Važi za sve tekstove i slike.Slike pacijenata su uzete iz knjige "Moderne Schönheitschirurgie" od Dr. Panfilova i ne predstavljaju bolesna stanja.