Clinic Olymp - privatna klinika za estetsku i plastičnu hirurgiju A. Cesarca 18/VIII, 21000 Novi Sad, Serbia Tel: +381 21 4727000 - E-mail:panfilov@clinicolymp.com
  HOME | KLINIKA | PLASTIČNI HIRURG | OPERACIJE | MEDIJI | IMPRESUM | KONTAKT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

impresum

www.clinicolymp.com

Sedište i adresa:

Klinika Olymp
A. Cesarca 18/VIII
21000 Novi Sad
Srbija
Tel: +381 21 4727000
Fax: +381 21 4727001
E-Mail: panfilov@clinicolymp.com

Uprava:

Dr. Dimitrije Panfilov, specijalista za opštu i plastičnu hirurgiju
Sanja Panfilov

Odgovornost:

 Autor ne pruzima odgovornost o pravilnosti, aktuelnosti i potpunosti i kvaliteta ponuđenih informacija. Tako ne postoje nikakva prava odštete od autora, koja bi mogla da nastanu na osnovu korištenja nepotpunih ili netačnih informacija sa ovih stranica. Autor si uzima za pravo da bez posebne najave menja ili obriše pojedinačne sadržaje ili kompletan sadržaj ili da obustavi privremeno ili za stalno objavu istih.

 

Autor izričito izjavljuje da u trenutku postavljanja pojedinih linkova na stranicama, na tim linkovima nije bilo nezakonitih sadržaja. On ne preuzima odgovornost o promenama na tim stranicama. To se odnosi na sve linkove na eksterne stranice, zapisima posetilaca, forumima sa diskusijama i mejling-listama. Za štetu nastalu na osnovu nepotpunih ili netačnih informacija odgovoran je vlasnik tih stranica, a ne onaj koji je sa tim stranicama povezan linkom.

 

Kopirajt za sve od autora objavljene sadržaje, tekstove, grafike i slike ostaju isključivo samo kod autora ovih stranica. Umnožavanje i korištenje u drugim elektronskim ili štampanim izdanjima ili medijima nije dozvoljeno bez izričitog pismenog odobrenja autora.

  HOME | KLINIKA | PLASTIČNI HIRURG | OPERACIJE | MEDIJI | IMPRESUM | KONTAKT  
Copyright © "Clinic Olymp" - Privatna klinika za estetsku i plastičnu hirurgiju
Važi za sve tekstove i slike.Slike pacijenata su uzete iz knjige "Moderne Schönheitschirurgie" od Dr. Panfilova i ne predstavljaju bolesna stanja.