Clinic Olymp - privatna klinika za estetsku i plastičnu hirurgiju A. Cesarca 18/VIII, 21000 Novi Sad, Serbia Tel: +381 21 4727000 - E-mail:panfilov@clinicolymp.com
  HOME | KLINIKA | PLASTIČNI HIRURG | OPERACIJE | FILMOVI | MEDIJI | IMPRESSUM | KONTAKT  
 
PLASTIČNI HIRURG
KNJIGE
DIPLOMARIUM
KONGRESI
ČLANSTVA
OPERATER
SUSRUTINA MEDALJA
PUBLIKACIJE
EST. HIRURGIJA MOZAIKA LICA
TAJNE ESTETSKE HIRURGIJE
SIMPOZIJUMI
FACE LIFT GIANTS
IAAPS - GESAPS
PANFILOV SA KOLEGAMA
AKTIVNOSTI
FORUMI
VIII UMETNOST
BIOGRAFIJA
PORTRET
 

IAAPS

Internacionalna Akademija za Estetsko-Plastičnu Hirurgiju je humanitarna filantropska naučno-obrazovna besprofitna organizacija sa ciljem da promoviše najviši nivo estetske hirurgije. U tu svrhu se organizuju predavanja, kursevi i demonstracije operacija svuda u sve­tu gde za to postoji potreba. Akademija je osnovana 22. 09. 2005. u St. Petersburgu. Počasni predsednik je I.Ž.Iluz (Pariz), predsednik D. Panfilov (Novi Sad), potpredsednik V. Vu (Singapur), sekretar baltičkog odelenja je 0. Dmitrienko (St. Petersburg), indijskog odelenja A. Gupta (Bombaj) i balkanskog odelenja Z. janjić (Novi Sad). Akademija je za tri godine organizovala odn. učestvovala na 7 mitinga. Kao pozivni predavači učestvuju preko 40 vrhunskih plastičnih hirurga iz celog sveta (www.iaaps.biz).

Sa počasnim predsednikom IAAPS-a
prof. I.Ž. Iluzom iz Pariza,
koji važi kao "otac" liposukcije

Sa sekretarom Balkanskog
odeljenja prof. Zlatom Janjić
iz Novog Sada

 

GESAPS

2003. osnovan je Globalni Servis Eksperata Estetsko-Plastične Hirurgije sa glavnim ciljem da žurnalistima, redaktorima i moderatorima pruže seriozne informacije vrhunskih plastičnih hirurga. Članovi redakcionog odbora godišnjaka "Aesthetic News" su 30 estetsko-plastičnih hirurga iz 22 zemlje sa svih kontinenata. Osnivač i glavni urednik časopisa je D. Panfilov, a saizdavači su G. Lemperle i A. Berger

Aesthetic news detaljnije >>

  HOME | KLINIKA | PLASTIČNI HIRURG | OPERACIJE | FILMOVI | MEDIJI | IMPRESSUM | KONTAKT  
Copyright © "Clinic Olymp" - Privatna klinika za estetsku i plastičnu hirurgiju
Važi za sve tekstove i slike.Slike pacijenata su uzete iz knjige "Moderne Schönheitschirurgie" od Dr. Panfilova i ne predstavljaju bolesna stanja.