Clinic Olymp - privatna klinika za estetsku i plastičnu hirurgiju A. Cesarca 18/VIII, 21000 Novi Sad, Serbia Tel: +381 21 4727000 - E-mail:panfilov@clinicolymp.com
  HOME | KLINIKA | PLASTIČNI HIRURG | OPERACIJE | FILMOVI | MEDIJI | IMPRESSUM | KONTAKT  
 
MEDIJI
ČASOPISI
NOVINE
STRUČNA ŠTAMPA
EST. HIRURGIJA I KOZMETIKA
AESTHETIC NEWS
TV
INTERNET
BONNERIILUSTRIERTE
CLEO
LAURA
NEUEWELT
 

Estetska hirurgija i kozmetika

2. jun 2008.
naslovna strana.................................. preuzmi pdf doc.
tekst "Ura, uradila sam to!" str1............ preuzmi pdf doc.
tekst "Ura, uradila sam to!" str2............ preuzmi pdf doc.
4. decembar 2007.

naslovna strana.................................. preuzmi pdf doc.
tekst "Lice kao mozaik" str1.................. preuzmi pdf doc.
tekst "Lice kao mozaik" str2.................. preuzmi pdf doc.
tekst "Lice kao mozaik" str3.................. preuzmi pdf doc.

6. jun 2008.
naslovna strana.................................. preuzmi pdf doc.
tekst "U poseti "Clinic Olymp"str 1.......... preuzmi pdf doc.
tekst "U poseti "Clinic Olymp"str 2.......... preuzmi pdf doc.
7. septembar 2008.
naslovna strana.................................. preuzmi pdf doc.
tekst "CHIRURGIA SENSUALIA"str1.......... preuzmi pdf doc.
tekst "CHIRURGIA SENSUALIA"str2.......... preuzmi pdf doc.
08. decembar 2008.
naslovna strana.................................. preuzmi pdf doc. tekst"Sa skalpelom oko sveta"str1.......... preuzmi pdf doc.
tekst"Sa skalpelom oko sveta"str2.......... preuzmi pdf doc.
tekst"Sa skalpelom oko sveta"str3.......... preuzmi pdf doc.
09. mart 2009.
naslovna strana.................................. preuzmi pdf doc.
tekst"FACELIFT - novi trendovi"str1........ preuzmi pdf doc.
tekst"FACELIFT - novi trendovi"str1........ preuzmi pdf doc.
tekst"FACELIFT - novi trendovi"str1........ preuzmi pdf doc.

test "Da li je estetska hirurgija pravi izbor za Vas"
test str1 ........................................... preuzmi pdf doc.
test str2 ........................................... preuzmi pdf doc.
test str3 ........................................... preuzmi pdf doc.
10. jun 2009.
naslovna strana................................. preuzmi pdf doc.
tekst"7. simpozijum IAAPS"str1............. preuzmi pdf doc.
tekst"7. simpozijum IAAPS"str2............. preuzmi pdf doc.
tekst"Info"str1................................... preuzmi pdf doc.
tekst"Katica Molnar"str1...................... preuzmi pdf doc.
tekst"Katica Molnar"str2...................... preuzmi pdf doc.
tekst"Katica Molnar"str3...................... preuzmi pdf doc.
klopka za godine ............................... preuzmi pdf doc.
klopka za godine str1.......................... preuzmi pdf doc.
klopka za godine str2.......................... preuzmi pdf doc.
klopka za godine str3................ ......... preuzmi pdf doc.
klopka za godine str4.......................... preuzmi pdf doc.
tekst"Opasnosti"str1........................... preuzmi pdf doc.
tekst"Opasnosti"str2........................... preuzmi pdf doc.

tekst"Opasnosti"str3........................... preuzmi pdf doc.  HOME | KLINIKA | PLASTIČNI HIRURG | OPERACIJE | FILMOVI | MEDIJI | IMPRESSUM | KONTAKT  
Copyright © "Clinic Olymp" - Privatna klinika za estetsku i plastičnu hirurgiju. Važi za sve tekstove i slike sa stranice estetska hirurgija i kozmetika