Clinic Olymp - privatna klinika za estetsku i plastičnu hirurgiju A. Cesarca 18/VIII, 21000 Novi Sad, Serbia Tel: +381 21 4727000 - E-mail:panfilov@clinicolymp.com
  HOME | KLINIKA | PLASTIČNI HIRURG | OPERACIJE | FILMOVI | MEDIJI | IMPRESSUM | KONTAKT  
 
PLASTIČNI HIRURG
KNJIGE
DIPLOMARIUM
KONGRESI
ČLANSTVA
OPERATER
SUSRUTINA MEDALJA
PUBLIKACIJE
EST. HIRURGIJA MOZAIKA LICA
TAJNE ESTETSKE HIRURGIJE
SIMPOZIJUMI
FACE LIFT GIANTS
IAAPS - GESAPS
PANFILOV SA KOLEGAMA
AKTIVNOSTI
FORUMI
VIII UMETNOST
BIOGRAFIJA
PORTRET
 

ČLANSTVA

Predsednik Internacionalne Akademije za estetsko - plastičnu hirurgiju
( IAAPS)

ASAPS

U najstarijem i najrenomiranijem stručnom udruženju Američko Društvo za Estetsku Plastičnu Hirurgiju (Society for Aesthetic Plastic Surgery -ASAPS) su 66 Ne-Amerikanca uspeli postati članovi, od toga svega dva iz Nemačke. Jedan od te dvojice je Dr. Panfilov. Ujedno je i aktivni član Internacionalnog Komiteta ovog udruženja. Na poslednjem godišnjem sastanku ASAPS-a, 27. Aprila 2002. u Las Vegasu, održao je predavanje "MIDI-Face-Lift".

ISAPS

International Society of Aesthetic Plastic Surgery - ISAPS, svetsko udruženje prihvata u članstvo samo specijaliste za plastičnu hirurgiju. Dr. Panfilov je u ISAPS-u član Public Educational Committee-a.  Na instrukcionim kursevima ovog udruženja često je pozvan da drži predavanja, tako i na poslednjem svetskom kongresu 27. Maja 2002., gde je kao Master Class ekspert održao predavanje o anatomiji kod facelifta.

IPRAS

Kao član svetske konfederacije plastičnih, rekonstrukivnih i estetskih hirurga (International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery - IPRAS) Dr. Panfilov je na poslednjem svetskom kongresu 28. Juna 1999. u San Farncisku od 900 prijavljenih održao drugo po redu predavanje: "Refinements in Rhinoplasty".

LIPOPLASTY UNIVERSITY – Austin, Texas, USA

Diplomat Br. 188, Provost for Germany - izaslanik za Nemačku, ovlašten za organizaciju kurseva za liposukciju po američkim standardima i za izdavanje ovlaštenja drugim lekarima za organizaciju istih.

Dalja članstva:

 

 EACS - European Academy of Cosmetic Surgery
Evropska akademija za kozmetičku hirurgiju

DGÄPC - Deutsche Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie
Nemačko društvo za estetsko-plastičnu hirurgiju

VDPC - Vereinigung der deutschen Plastischen Chirurgen
Udruženje Nemačkih plastičnih hirurga

VDÄPC - Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen
Udruženje Nemačkih estetsko-plastičnih hirurga

Počasni član Jugoslovenskog društva za platičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju - YUPRAS
Danas se ovo udruženje zove SRBPRAS

Član Nemačkog društva za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju

 

 

 

Član društva estetskih hirurga Nemačke


Akademik Srpske Akademije Inovacionih Nauka - Nikola Tesla
  HOME | KLINIKA | PLASTIČNI HIRURG | OPERACIJE | FILMOVI | MEDIJI | IMPRESSUM | KONTAKT  
Copyright © "Clinic Olymp" - Privatna klinika za estetsku i plastičnu hirurgiju
Važi za sve tekstove i slike.Slike pacijenata su uzete iz knjige "Moderne Schönheitschirurgie" od Dr. Panfilova i ne predstavljaju bolesna stanja.