Clinic Olymp - privatna klinika za estetsku i plastičnu hirurgiju A. Cesarca 18/VIII, 21000 Novi Sad, Serbia Tel: +381 21 4727000 - E-mail:panfilov@clinicolymp.com
  HOME | KLINIKA | PLASTIČNI HIRURG | OPERACIJE | FILMOVI | MEDIJI | IMPRESSUM | KONTAKT  
 
PLASTIČNI HIRURG
KNJIGE
DIPLOMARIUM
KONGRESI
ČLANSTVA
OPERATER
SUSRUTINA MEDALJA
PUBLIKACIJE
EST. HIRURGIJA MOZAIKA LICA
TAJNE ESTETSKE HIRURGIJE
SIMPOZIJUMI
FACE LIFT GIANTS
IAAPS - GESAPS
PANFILOV SA KOLEGAMA
AKTIVNOSTI
FORUMI
VIII UMETNOST
BIOGRAFIJA
PORTRET
 

ESTETSKA HIRURGIJA KAO VIII UMETNOST

Umetnost je proizvod ljudskog duha materijalizovan na takav način da dodirne čula i čuvstva; ona je materinji jezik čovečanstva. Umetnost uključuje fantaziju, sposobnost apstraktnog mišljenja, transcendentalno delovanje u bezvremenskoj perspektivi i kreativnu potrebu za transformaciju osećanja od jednog pojedinca preko umetničkog predloška na drugu ili na druge individue.
Prvih šest umetnosti (muzika-ples, teatar, slikarstvo, vajarstvo, arhitektura, poezija-literatura) su poznate od davnina a film i estetska hirurgija kao VII i VIII umetnost su proizvodi XX stoleća.
Vajar radi u 60 ravni jednog slikara, a plastični hirurg kao "sculptor in vivo" radi sa 62 ravni jer se ljudsko biće kao umetnički objekat menja i ono oseća. Mi radimo sa ljudskim tkivom i sa ljudskim nadama. Mi učimo operativnu tehniku od naših hirurških učitelja, a pravila harmonije antropometrijskih proporcija od Fidije, Praksitela, Mikelanđela, Leonarda, Dalija...
26.05.2007. na zajedničkom Evropskom kongresu ESLAS-a i VI Mitingu IAAPS-a u Atini pod gornjim naslovom "ESTETSKA HIRURGIJA KAO VIII UMETNOST" je zvanično uvrštena u porodicu sa ostalim umetnostima i proglašena je osmom umetnošću.

Antropo-Dizajn: Estetska hirurgija postaje
humano-primenjena umetnost

 

Povodom izložbe "Telesni identitet i govor tela" održanoj u prvoj polovini 2004. u njujorškom Muzeju umetnosti i dizajna (Museum of Arts & Design) 22. Aprila 2004. je održano veče sa Panfilovim, koji je predstavio svoju temu "Anthropo-Design" i sa savremenom francuskom umetnicom Madam Orlan, koja je predstavila svoju "Mesnatu umetnost" (Carnal Art). Ona je hirurški dala da joj se napravi "komponovani autoportret" sa obrvama Davinčijeve "Mona Lize", bradom Botičelijeve "Venere" i još 5 detalja iz istorije umetnosti.

  HOME | KLINIKA | PLASTIČNI HIRURG | OPERACIJE | FILMOVI | MEDIJI | IMPRESSUM | KONTAKT  
Copyright © "Clinic Olymp" - Privatna klinika za estetsku i plastičnu hirurgiju. Važi za sve tekstove i slike sa stranice estetska hirurgija kao VIII umetnost